Tjenester

Jeg kan tilby personlig oppfølging og service til mine klienter og tilbyr følgende tjenester:

  • Ordinær revisjon
  • Valg av selskapsform
  • Selskapsstiftelser
  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Utarbeidelse av årsoppgjør / konsernregnskap
  • Utarbeidelse av likningspapirer
  • Utarbeidelse av delårsrapporter og budsjetter
  • Gjennomgang, evaluering og forslag til effektivisering av intern kontroll
  • Attestasjonsoppdrag (for ex SkatteFunn, prosjektregnskaper mm)

I tillegg kan jeg påta meg bokføringsoppdrag for næringsdrivende som jeg ikke selv er revisor for.

Jeg kan også formidle rådgivning innen valutasikring / handel.

Kontakt

Telefon: 55 53 14 94
Mobil: 900 43 946
Fax: 55 53 14 96
Besøksadresse: Peter Jebsens vei 10, 5265 Ytre Arna
Postadresse: Postboks 109 Ytre Arna, 5889 Bergen