Valuta

Jeg kan tilby konsulenttjenester innen valutaprognoser. Dette er relevant for bedrifter som handler i utenlandsk valuta enten gjennom salg/kjøp av varer og tjenester eller gjennom valutaplassering/valutalån. Tjenesten er spesielt myntet på bedrifter som ønsker å få bistand til å minimere risiko for valutatap eller mulighet for å oppnå valutafortjeneste på sine transaksjoner.

Valutakursprognoser krever teorikunnskap samt innsikt i økonometriske teknikker. Den gruppen som står bak dette tilbudet behersker området valutakursteori, og har grundig skolering i økonometri. Gruppen - som er knyttet til Universitetet i Bergen - har også spesiell kunnskap knyttet til land i Europa.

På grunn av krav til uavhengighet kan jeg ikke tilby disse tjenester til mine revisjonsklienter.

Kontakt

Telefon: 55 53 14 94
Mobil: 900 43 946
Fax: 55 53 14 96
Besøksadresse: Peter Jebsens vei 10, 5265 Ytre Arna
Postadresse: Postboks 109 Ytre Arna, 5889 Bergen